Tanulástechnikai tréning kis- és középiskolás csoportok számára

Ezek bármely tantárgy eredményes tanulásához sikeresen felhasználhatók. Tartalma a részképességek fejlesztése (figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, olvasás) illetve a tanulók ösztönzése, önismeretük fejlesztése, a tanulással, kapcsolatos problémáikra megoldások keresése, valamint a tanulás beépítése a mindennapi szokásrendszerbe.

Az órák felépítése:

 • Bevezetés (ráhangolódás)
 • Fő rész (tanulási technikák)
 • Lezárás (beszélgetés)

Témakörök

 1. Önismeret

  Beszélgetés, keretek megbeszélése, közös célkitűzés, szerződéskötés.

  • Adottságok, hajlamok
  • Képességek, készségek
  • Lehetőségek, korlátok erősségek, akadályok
  • Tehetség
  • Saját nehézségek a tanulásban
  • Tanulási problémák gyűjtése, elemzése
  • Hasonlóságok, különbségek

  Tanulási motiváció, tanulástechnika összetett kérdőívek kitöltése, emlékezet, figyelem, gondolkodás, olvasás, szóbeli szövegalkotás… stb tesztek segítségével

 2. Önfejlesztési tervek

  Egyéni tervek készítése, célok kitűzése.

  • Iskola- tanulás-motiváció- tanulás fontossága, értékek
  • Tehetség felfedezése, tanulási cél keresés
  • Tanulási szokások, napirend, pihenés
  • Eredményes tanulási beállítódás felfedeztetése

   

 3. Különböző módszerek megismerése, játékos kipróbálása
  • Olvasási módszerek
   Különböző módszerek megismerése, játékos kipróbálása
  • Szöveg feldolgozási módszerek
   Különböző módszerek megismerése, játékos kipróbálása
  • Szóbeli megnyilatkozások lehetőségei
   Különböző módszerek megismerése, játékos kipróbálása
  • Írásbeli megnyilatkozás lehetőségei
   Különböző módszerek megismerése, játékos kipróbálása

   

 4. Eredményes tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése

  Figyelemfejlesztés

  • Figyelem, beállítódás koncentrált munkára
  • Spontán és szándékos figyelem
  • Kondicionálás, figyelemfejlesztés

  Emlékezetfejlesztés

  • Rövid és hosszú távú rögzítés lehetőségei
  • Memóriafejlesztés – memoriterek
  • Ismétlések

  Beszédfejlesztés

  • Beszédtechnikai gyakorlatok (légzés, artikuláció, kiejtés) Szókincsfejlesztés
  • Szövegalkotás szóban
  • Relaxációs gyakorlatok
  • Koncentrációs gyakorlatok

  Gondolkodásfejlesztés

  • A problémamegoldó gondolkodás
  • Kreativitás a gondolkodásban
  • A képzelet fejlesztése
  • Ötletgyűjtés

   

 5. Tudás- önellenőrzés
  • Biztos tudás
  • Visszamondás, átfogalmazás
  • Problémamegoldás változatos lehetőségei, a megtanultak alapján
  • Tanítva tanulás változatos lehetőségei
  • Összegzés készítése
  • Vázlatkészítés, lényegkiemelés

   

 6. Internethasználat, könyvtárhasználat
  • Kulcsszavak keresése
  • Kutatómunka, gyűjtőmunka

   

Helyszín: igény szerint, kihelyezett foglalkozássorozat

Tanulástechnika

Vélemény, hozzászólás?