Családérzékenyítő program

Az érzékenyítés középpontjában a gyermek áll és az, hogy képes legyen önállóan, önérvényesítő módon, reális célokkal, egyenlőbb esélyekkel nekiindulni a világnak. Ennek érdekében fontos célként jelenik meg a család egységének erősítése. A sok probléma és gond elfedi a valódi értékeket és azt, hogy a család „nem egy idegesítő probléma”, „nem kényszerű együttlét”, hanem egy egység, melyben a tagok képesek egymás életét könnyebbé, élhetőbbé tenni és ez fontos segítség a továbblépéshez is.

Sok esetben a családok kevés érdemi időt töltenek együtt. Az érzékenyítés lényege abban áll, hogy a családtagok külön-külön, különböző színtereken „dolgoznak magukon” és időközönként a tematikus családi napokon, vagy egy-egy szervezett közös tevékenységen, vagy szalonnasütés keretében, aktívan, jókedvűen töltenek el közös időt, örömben és élményekben. Az itt átélt közös élmények hatására a családdinamika lassan-lassan változik.
A sok közös pozitív élmény hatására átalakul az igény a közös együttlétre, együttjátszásra úgy, hogy közben sok egyéni változáson is keresztülmennek a családtagok.
A gyermekek boldogságának, esélyeinek növeléséhez szorosan kapcsolódik a szociális kompetenciájuk növelése mellett a tanulási képességeik erősítése is.

Ezek alapján a program egy, a felnőttek részére szervezett, az eredményes munkaerő piaci részvételt célzó foglalkozássorozat, melynek része egy önismereti, személyiségfejlesztő, problémamegoldó tréning.

A gyermekek tekintetében a program része a tanulási és részképesség fejlesztés, valamint a korrepetálás mellett a gyermekek önbizalmának erősítése, önértékelésük realitás felé közelítése, egyéb problémáik miatt a lelki, öngyógyító folyamataik beindítása változatos módszerekkel.

Ezeket egészítik ki a közös családi alkalmak, mely a család egységének erősítését és a közösségépítést szolgálja.

Helyszíne: Kihelyezett programsorozat

családérzékenyítő program

Vélemény, hozzászólás?