„Menedzseld magad!” tréning

A „Menedzseld magad!” program legfontosabb törekvése, hogy tudatos, önálló, képességeiket, tehetségüket maximálisan kibontakoztató fiatalokat neveljen érdeklődési körükhöz, egyéni adottságaikhoz igazodva.

A tréning célja: A Menedzseld magad! program azokat a 7-8. osztályos iskolás, valamint gimnazista (egyetemista) diákokat célozza meg, akik szeretnék a maximumot kihozni a bennük rejlő intellektuális és szociális képességekből és céljuk, hogy iskolai (szakmai) és/ vagy társas helyzetekben a leghatékonyabban képviseljék magukat és tegyenek céljaik eléréséért. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a magyar oktatásból alapvetően hiányzó kommunikációs, prezentációs képzést már idejekorán felkínáljuk, továbbá, hogy reális képet és jól használható modelleket mutassunk a gyerekeknek ötleteik, terveik gyakorlati megvalósításához.

Programunk az alábbi készségek fejlesztését célozza meg:

 • Önérvényesítés, versengés, együttműködés
 • Tudatos kommunikáció (szakmai és társas helyzetekben)
 • Célirányos információk hatékony felkutatása, feldolgozása
 • Információk, érvelések, érzelmek tudatos és hatékony prezentálása
 • Vállalkozói szemlélet, vállalkozási ismeretek
 • Önismeret, önelfogadás, önazonosság
 • Családi gyökerek, értékek beazonosítása (erőforrások)

 

A tréning megvalósítása: „Menedzseld magad!” program, akár kihelyezett jelleggel foglalkozásokat jelent általános iskolákban illetve gimnáziumokban. A teljes kurzus időtartama egy tanév, intenzív kurzus, egy hét. Ideális létszám 8-10 fő, egy alkalom időtartama 60 perc.

A kurzus 4 tematikus/módszertani egységre oszlik, amelyek tartalmilag és időben is egymásra épülve követik egymást:

 1. Tehetség, adottság kibontakoztatása (drámatechnikával)
 2. Önmenedzselés ( Self management)
 3. Vállalkozási és gazdálkodási ismeretek, gyakorlatok
 4. Kommunikációs és prezentációs gyakorlatok

 

Tehetség, adottság kibontakoztatás (drámatechnikával) célja

A tehetség, adottság kibontakoztatás célja, hogy keretet biztosítson a családi gyökerek megismeréséhez, a vállalkozástan, valamint a kommunikációs tréning részekhez és lehetővé tegye a három különálló kurzuson megszerzett tudás integrálását, beépítését a gyermekek tevékenységeibe. Hozzájárul ahhoz, hogy felfedezzék magukban és eredményesen használják azokat a képességeket, tehetségüket, melyek a sikeres önmegvalósításhoz szükségesek. A drámajáték a kurzus záró szakaszában is kiemelt fontosságú: összegzi, összekapcsolja a megszerzett képességeket, valamint befejezi a csoportmunkát, „útra bocsájtja” a gyermekeket. Az utolsó alkalommal a fiatalok összegző prezentációt tartanak, amelyre családjaikat is meghívhatják.

 

Önmenedzselés (Self management) célja

Az önismereti és személyiségfejlesztő program célja az egészséges önismeret fokozása, a résztvevők segítése az önmegértésben, valamint célja az érzelmi és kommunikációs készségek, képességek fokozása, az öngyógyító törekvés segítése, illetve a kíváncsiság fokozása, a tudatosságra való törekvés. A figyelem ráirányítása a fontos célokra, azok megvalósítására, fenntartására. Önszabályozás, tervezés, időmenedzsment, motiváció, akarat, akadályok leküzdése, segítségek sorba vétele…

„személyes márka” (personal branding) személyes tulajdonságok, kreativitás, vezetői készségek hangsúlyozása.

 

A kommunikációs és prezentációs gyakorlatok blokk első szakaszában az a cél, hogy a diákok meg/felismerjék önmaguk és társaik kommunikációs sajátosságait és tudatosabban használják a rendelkezésre álló verbális és non-verbális eszköztárukat. Itt a különböző kommunikációs kihívásokat játékként megélhető helyzetgyakorlatok során dolgozzák fel. A kommunikációs blokk második szakaszában kifejezetten a prezentációs helyzetekre (szakmai/ társas) fókuszálunk és prezentációs helyzetgyakorlatok során jutnak a diákok fejlesztő tapasztalatokhoz.

 

A vállalkozási, gazdálkodási ismeretek gyakorlatok blokkban játékok, és gyakorlati feladatok során a diákok tudatosítják a pénzhez, pénzgazdálkodáshoz való viszonyukat, elsajátítják, hogyan kell tervezni, szervezni, megvalósítani/ kivitelezni üzleti kontextusban. Gyakorlati útmutatást és tapasztalatot szereznek arról, hogy lesz egy ötletből vállalkozás az ötlet kipattanásától kezdve az anyagi döntéseken át a célközönséghez való kommunikációig bezárólag.

Hosszútávon programunkat a tanárképzés rendjébe is át kívánjuk emelni.

 

Helyszíne: kihelyezett program

Self-management

 

 

Vélemény, hozzászólás?